Genesis 47

42-46? Genesis 47 – Skat indføres — der er hungersnød i Egypten, og fordi Joseph har akkumuleret så meget korn, står han i en stærkt position til at forhandle. Han giver dem korn til at spise og til at dyrke nye afgrøder, hvis de blot giver ham ⅕ af alt hvad de dyrker. Og det […]

Continue reading →

Genesis 38

Genesis 38 – Judah får tre børn: Er, Onan og Shelah. Gud slår Er ihjel af uransagelige årsager. Judah vil have Onan til at få børn med Ers kone ?!!? 9 But Onan knew that the offspring would not be his. So whenever he went in to his brother’s wife he would waste the semen […]

Continue reading →